Szukaj

Informacja o Duszpasterstwie w Tradycji Łacińskiej w Diecezji Łomżyńskiej

Informacja Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej w sprawie Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Łomżyńskiej i sprawowania liturgii sprzed reformy 1970 roku

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski zgodnie z zaleceniami Motu Proprio Traditionis Custodes Papieża Franciszka z dnia 16 lipca br. mianował z dniem 1 września 2021 roku delegatów ws. stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku: ks. Radosława Kubła i ks. Pawła Nocko. Wyznaczył ponadto kapłanów, którzy na terenie diecezji łomżyńskiej mogą tę liturgię sprawować. Pasterz diecezji łomżyńskiej zatwierdził statut Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Łomżyńskiej, który obowiązuje z dniem 1 września br. i wyznaczył miejsca celebracji liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku, w których celebracje odbywały się dotychczas. Są to kościoły parafialne pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, pw. Bożego Ciała w Łomży i pw. św. Wojciecha w Ostrołęce.

Troska Biskupa Łomżyńskiego, który jest moderatorem, promotorem i stróżem życia liturgicznego w Kościele partykularnym (por. KL 41), dotycząca sprawowania w naszej diecezji liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku, jest odpowiedzią na pragnienia i duchowe potrzeby wiernych naszej diecezji, którzy chcą uczestniczyć w tej formie liturgii. W statucie Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Łomżyńskiej czytamy, że „Pragnienie uczestnictwa w Duszpasterstwie nie może wiązać się z postawą negacji ważności II Soboru Watykańskiego, Magisterium Kościoła oraz reformy liturgii, której owocem jest Mszał Rzymski promulgowany przez św. Pawła VI i odnowiony przez św. Jana Pawła II”. Ze smutkiem przyjmujemy informacje, że w Ostrołęce grupa wiernych organizuje celebracje Mszy św. sprzed reformy bez zgody i błogosławieństwa Biskupa Łomżyńskiego w miejscu niepoświęconym, prosząc o te celebracje kapłanów Bractwa św. Piusa X, którzy nie mają w Kościele Katolickim uregulowanego statusu prawnego. Wcześniejsze prośby tych wiernych spotkały się z pozytywną odpowiedzią Biskupa Łomżyńskiej, który w Ostrołęce wyznaczył kościół i kapłanów, którzy sprawują liturgię rzymską. Tym bardziej więc bolesne jest i godzące w jedność Kościoła Łomżyńskiego organizowanie liturgii bez łączności z biskupem miejsca.

W obliczu tej sytuacji prosimy wszystkich wiernych Ostrołęckiego Rejonu Duszpasterskiego o modlitwę w intencji jedności wiernych z ich pasterzami.


+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 1 września 2021 r.

N. 909/2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Sanktuarium Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli

Słowo Biskupa Łomżyńskiego dotyczące erygowania Sanktuarium bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli W niedzielę 12 września 2021 roku byliśmy świadkami beatyfikacji bł. Stefana Kardynała Wyszyński

Ogłoszenia na niedzielę 21.09.2021 roku

XXV Niedziela Zwykła Rok B 19.09.2021 roku 1. W dniu dzisiejszym na wszystkich Mszach Św. dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony jest to również dzień wdzięczności za beatyfikację Kard. Stefana Wy

Ogłoszenia na niedzielę 12 września 2021 roku

XXIV Niedziela Zwykła Rok B 12.09.2021 roku 1. W dniu dzisiejszym Panu Bogu dziękujemy za Błogosławionego Kard. Stefana Wyszyńskiego i Siostrę Różę Czacką. 2. W niedzielę 19 września na wszy